MOV PROGRAMI - mladi

PROJEKT: Organizacija hitrih zmenkov iskalcev zaposlitve z delodajalci - 2019

Mestna občina Velenje v letu 2019 sofinancira projekte mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje. V sklopu tega se na sedežu Zavoda USPEŠEN.SI izvaja projekt Organizacija hitrih zmenkov iskalcev zaposlitve z delodajalci.

                          

Povzetek projekta: Hitri zmenki so ena od možnosti spoznavanja delodajalcev z iskalci zaposlitve. Gre za hiter način, kako v čim krajšem času spoznati čim več kandidatov. To so organizirana srečanja, kjer se spoznavajo predstavniki podjetij in potencialni kadri. Gre za inovativno, hitro in kratko povezovanje. V petminutnem srečanju oseba predstavi svoj zaposlitveni profil, izkušnje, prednosti, delodajalec pa postavi nekaj vprašanj. Delavnico Hitri zmenki bomo organizirali v dveh dneh. Prvo srečanje je namenjeno predhodni pripravi na hitre zmenke z delodajalci. Udeleženci bodo dobili napotke o načinu predstavitve, pomenu telesne govorice, poslovnem bontonu ter kako v čim krajšem času povedati bistvo. Opremljeni bodo z informacijami kot so: predstavitev podjetja iz katerega prihaja delodajalec, kakšen kader potrebujejo, kaj iščejo pri kandidatih, kakšen CV jih pritegne in kako bodo potekali hitri zmenki z delodajalci. Pri pripravi na hitre zmenke bomo uporabili vprašalnike osebnostnih lastnosti in kompetenc. Prav tako bodo udeleženci zapisali na delovni list svoje formalno, neformalno pridobljeno znanje, delovne izkušnje. Vse to bo osnova za pripravo CV vizitke in kvalitetne predstavitve na Hitrih zmenkih. Drugo srečanje je namenjeno srečanju z zunanjimi partnerji, ki bodo v vlogi delodajalcev ter bodo sprejeli iskalce zaposlitve, jih ocenili, podali povratno informacijo o njihovem nastopu in podali nadaljnje napotke o izboljšanju njihove predstavitve.

Cilji projekta: Mladi iskalci zaposlitve prepoznajo, popišejo svoje kompetence; znajo opredeliti formalno, neformalno pridobljeno znanje; poznajo osebnostne lastnosti; spoznajo pravila poslovnega bontona idr.

 

Predviden termin izvedbe projekta: 15. 5 2019 - 15. 11. 2019

Predvidena lokacija izvedbe projekta: Zavod USPEŠEN.SI, Trg mladosti 6, 3320 Velenje

Uporabniki projekta: Mladi brezposelni, aktivni iskalci zaposlitve, ki pri svojem kariernem razvoju in vstopanju na trg dela potrebujejo dodatno spodbudo za zaposlitev in informacije na področju trga dela.

  • Program/delavnica Hitri zmenki se izvede v dveh srečanjih:

Prvo srečanje je namenjeno predhodni pripravi na hitre zmenke z delodajalci. Udeleženci dobijo napotke o načinu predstavitve, pomenu telesne govorice, poslovnem bontonu ter kako v čim krajšem času povedati bistvo, da pritegnejo delodajalca.

Drugo srečanje je praktično naravnano. Udeleženci delavnice opravijo razgovor z delodajalcem, ta jih nato oceni in poda povratno informacijo o njihovem nastopu in morebitne nadaljnje izboljšave.

              _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROJEKT: Računalniški tečaj - 2018

Mestna občina Velenje v letu 2018 sofinancira projekte mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje. V sklopu tega se na sedežu Zavoda USPEŠEN.SI izvaja projekt Računalniški tečaj (Microsoft Office programi).

Uporabniki projekta:     

Uporabniki projekta so mladi, ki se še izobražujejo, so brezposelni ali zaposleni, in kateri potrebujejo dodatna osnovna računalniška znanja za razvoj kariernega, poklicnega in vsakdanjega življenja.

Delavnica Računalniški tečaj (Microsoft Office programi):

Namen projekta je popularizirati in spodbuditi računalniško pismenost z uporabo Microsoft Office orodij med mladimi, jim ponuditi računalniško usposabljanje, ki jim bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi. Vsebine tečaja bodo: Programska oprema osebnega računalnika (programska oprema, Windows, Office); Word (oblikovanje besedila, tabele, slike, številčenje strani, tvorba kazala, navajanje in citiranje virov, nasveti za izdelavo dokumentov (vlog za zaposlitev, poročil, seminarskih nalog); PowerPoint (oblikovanje, priprava predstavitve, uporaba predlog, pogledi, prikaz predstavitve, učinki, vključevanje slik in animacij; nasveti za uspešno predstavitev; Excel (celice, lastnosti, obsegi, naslavljanje, urejanje vsebine celic, formule, funkcije, iskanje in razvrščanje podatkov v preglednicah, grafični prikazi podatkov, izvažanje podatkov in grafikonov v druge programe; Računalniška omrežja (oddajnik, sprejemnik, medij, protokol, vrste računalniških omrežij in njihova uporaba).

Cilji projekta:

spodbujanje uporabe računalniških orodij (Microsoft Office) med mladimi;  izboljšanje usposobljenosti za uporabo splošnih računalniških programov; samostojno in timsko reševanje nalog s področja IKT;  strategije iskanja IKT informacij, razvijanje e-komunikacije.

                   

 

PROJEKT: Organizacija hitrih zmenkov iskalcev zaposlitve z delodajalci - 2018

Mestna občina Velenje v letu 2018 sofinancira projekte mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje. V sklopu tega se na sedežu Zavoda USPEŠEN.SI izvaja projekt Organizacija hitrih zmenkov iskalcev zaposlitve z delodajalci.

Uporabniki projekta:     

Mladi brezposelni, aktivni iskalci zaposlitve, ki pri svojem kariernem razvoju in vstopanju na trg dela potrebujejo dodatno spodbudo za zaposlitev in informacije na področju trga dela.

Delavnica Hitri zmenki se izvede v dveh srečanjih:

Prvo srečanje je namenjeno predhodni pripravi na hitre zmenke z delodajalci. Udeleženci dobijo napotke o načinu predstavitve, pomenu telesne govorice, poslovnem bontonu ter kako v čim krajšem času povedati bistvo, da pritegnejo delodajalca.

Drugo srečanje je praktično naravnano. Udeleženci delavnice opravijo razgovor z delodajalcem, ta jih nato oceni in poda povratno informacijo o njihovem nastopu in morebitne nadaljnje izboljšave.

Cilji projekta:   

Mladi iskalci zaposlitve prepoznajo, popišejo svoje kompetence; znajo opredeliti formalno, neformalno pridobljeno znanje; poznajo osebnostne lastnosti; spoznajo pravila poslovnega bontona idr.