V šolskem letu 2018/2019 izvajamo naslednje študijske krožke:

  • POSLOVNI BONTON (Radlje ob Dravi in Ravne na Koroškem)

Cilj naših srečanj je posameznike ozavestiti o pomenu in vlogi poslovnega bontona na karierni poti kot enega najpomembnejših dejavnikov pri vzpostavljanju medsebojnega razumevanja, strpnosti in spoštovanja. Posameznike želimo oborožiti z znanjem, da bodo obvladali vsako situacijo in se v njej znašli suvereno, samozavestno in brez zadrege. Če obvladamo pravila poslovnega bontona, tudi razgovor za službo ali prva zaposlitev, ni nujno stresno in zoprno opravilo. V okviru študijskega krožka želimo prebivalce Koroške regije, predvsem manj izobražene (zaposlene in brezposelne), spodbuditi, da se bodo uspešno in samozavestno rokovali z vsako sitaucijo, ki jim pride na pot. 

PPT predstavitev za udeležence_Poslovni bonton

Zloženka udeležencev_Radlje ob Dravi

Zlozenka udeležencev_Ravne na Koroškem

Informativna zloženka_Radlje ob Dravi_Poslovni bonton

Informativna zloženka_Ravne na Koroškem_Poslovni bonton


 

  • UČINKOVITA KOMUNIKACIJA (Luče in Ravne na Koroškem)

Čisto premalo se zavedamo, kako pomembna je komunikacija na vseh področjih našega življenja. Pa naj gre za verbalno ali neverbalno sporazumevanje, pogovor s prijateljem ali pomembno poslovno stranko. Z učinkovito komunikacijo smo bolj  produktivni, lažje dosežemo zastavljene cilje, gradimo boljše medosebne odnose ter smo osebno bolj zadovoljni in uspešni. Zato želimo v okviru študijskega krožka udeležence ozavestiti o pomenu učinkovitega komuniciranja z deležniki na različnih področjih.

PPT predstavitev za udeležence_Učinkovita komunikacija

Informativna zloženka_Luče_Učinkovita komunikacija

Informativna zloženka_Ravne na Koroškem_Učinkovita komunikacija


 

  • ZDRAVA DRUŽINA (Ravne na Koroškem)

Zavedajoč se dejstva, da zaradi hitrega tempa življenja, prenatrpanega življenjskega urnika, napornih služb ali stresa zaradi brezposelnosti in posledično slabših finančnih zmožnosti, družinsko življenje vedno bolj trpi. V današnjem času izginjajo klasične družinske vrednote, otroci vedno več časa preživijo za računalniki in telefoni, starši pa so zaradi preobremenjenosti izčrpani. Dandanes čisto premalo časa namenjamo ohranjanju tako psihičnega kot tudi fizičnega zdravja znotraj družine. Z izvedbo študijskega krožka želimo udeležence ozavestiti, da je ohranjanje zdravja kljub hitrem tempu pomembno, in pa predvsem, da je to mogoče doseči! 

PPT predstavitev za udeležence_Zdrava družina

Informativna zloženka_Ravne na Koroškem_Zdrava družina